E-News‎ > ‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2559   ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขมทุกคน 
เข้าร่วมพิธีมอบบ้านน้ำใจ สพป.ลย 1  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกกดู่

เขียนข่าว

E-News ข่าวประชาสัมพันธ์

Comments