E-News‎ > ‎

กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาแขม ร่วมกับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559

 
                                                                  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559  โรงเรียนบ้านนาแขม ชุมชนบ้านนาแขม                                                           และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม จัดกิจกรรม
                เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ปี 2559

E-News ข่าวกิจกรรม

Comments