ติดต่อเรา


 
โรงเรียนบ้านนาแขม
กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

โรงเรียนบ้านนาแขม หมู่ที่ 1  ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100
โทร 081-0472243  E-mail  nakham@loei1.go.th

Comments